Bảng khung tính giá đất Tây Ninh mới nhất năm 2022. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mới nhất áp dụng năm 2022.

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 34.320.000 đồng/m2 thuộc địa bàn huyện Hòa Thành.

Bảng giá nhà đất tỉnh Tây Ninh 2022
Bảng giá nhà đất tỉnh Tây Ninh 2022

Giá đất Tây Ninh đắt nhất tại huyện Hòa Thành, với hơn 34 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được ban hành theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bảng giá đất Tây Ninh này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

– Thành phố Tây Ninh: Giá đất ở tại đô thị cao nhất có giá 30,2 triệu đồng/m2 thuộc về tuyến đường Đại lộ 30 Tháng 4 (đoạn ngã ba Mũi Tàu đến ngã tư trường Trần Hưng Đạo); thấp nhất là 1,3 triệu đồng/m2 nằm trên đường Huỳnh Công Thắng.

– Huyện Bến Cầu: Có giá đất ở tại đô thị cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2 nằm trên đường Nguyễn Trung Trực (Tỉnh lộ 786) và thấp nhất là 810.000 đồng/m2.

– Huyện Châu Thành: Giá đất ở tại đô thị cao nhất 9,75 triệu đồng/m2 thuộc về đường Lê Kha (Hương lộ 6 cũ) và thấp nhất 1,5 triệu đồng/m2 trên đường Phạm Tung.

– Huyện Hòa Thành: Hiện có giá đất ở tại đô thị cao nhất 34,32 triệu đồng/m2 thuộc đường Huỳnh Thanh Mừng, thấp nhất là 5,9 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất Tây Ninh áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất.

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Tây Ninh năm 2021

Ngày 04/02/2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 3/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để áp dụng trong các trường hợp cụ thể như sau:

– Đối với thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng đối với các trường hợp:

+ Xác định đơn giá làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

+ Xác định đơn giá làm cơ sở tính tiền sử dụng đất trong trường hợp có sự thay đổi về diện tích đất giữa diện tích quy hoạch và diện tích thực tế được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án giao đất ở, đấu giá quyền sử dụng đất ở.

+ Xác định đơn giá thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

+ Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.

+ Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án; người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên.

– Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

– Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021, hệ số K trên địa bàn tỉnh dao động từ 1 đến 1,15, cụ thể như sau:

– Hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,05 đến 1,15 lần đối với đất ở tại đô thị.

– Hệ số điều chỉnh giá đất được quy định bằng 1,05 (K = 1,05) đối với đất ở ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị và đất ở tại khu đô thị, khu nhà ở mới nằm ngoài đô thị.

– Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,05 lần đối với đất ở tại nông thôn.

– Hệ số điều chỉnh giá đất được quy định đều bằng 1 (K = 1) đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất thương mại dịch vụ (Tại: đô thị; ven trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị; nông thôn).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Tây Ninh năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

Theo Doanhnghiepniemyet